ontwerp concepten

Om een ontwerp op maat te krijgen dient er in het conceptontwerp al een vertaling van de identiteit van de organisatie geïntegreerd te worden. Dit komt in elke fase steeds gedetailleerder en meer toegespitst terug. Uiteindelijk wordt het dan een eigenzinnig en uniek ontwerp.